CICLO 28 L.CROSS TY500 21S U DK H48 C40

  • Արժեք: $172,080,000.00
  • $229,440,000.00
Քաղաքային ֆիթնես հեծանիվ

Կմախք - Cross Alu Light 6061 DB IDF

Չափսեր - 48 / 52

Գույն - c40 Blue, c06 Matt Green / c40 Blue, c06 Matt Green

Եղան -HL CH187 Preload adjuster

Փոխարկիչներ - Shimano FC 48-38-28

Առջևի փոխարկիչ -  Raxe 700c Disk DB

Անվադող - TRK 700x40 Protec Michelin / VRB