VELOMANN FANALE POST Սև

products.manufacturers: Spectra , TEC
  • $6,022,800.00
Հետևի Կարմիր Լույս

Լույս - Source-3pcs Red LEDs/ 2pcs SMD3020 Red LEDs/ 1pc SMD0603 Orange LED
Մարտկոց - by 2pcs LR03 "AAA" Batteries
Նյութ - PC
Չափս - 116x46x42mm (Including Bracket)
Քաշ - 48g

260n աստիճանի ընդգրկման շրջանակ
Լուսարձակման տևողությունը 30ժ 
Տեղադրումն առանց գործիքների